Restauracja "WIATRAK"
Jerzmanowice 63
59-225 Chojnów
tel./fax. (+48) 76 818 67 48
wiatrak@wiatrak.com.pl

Zapraszamy: od środy do niedzieli
(od 12.00 do ...)